Handelsbetingelser

Generelle betingelser

Disse betingelser er gældende for alt salg (handelskøb), leveringer og tilbud, medmindre andet er aftalt, og skriftligt bekræftet af CHRISTONIK ApS.

Priser

Alle opgivne priser er brutto ekskl. moms og andre afgifter. Vi forbeholder os ret til regulering af priserne uden forudgående varsel. Leveringer finder altid sted til den på leveringsdagen gældende pris. Med mindre andet er aftalt.

Tilbud

Tilbud bortfalder, såfremt de ikke er accepteret senest 4 uger fra tilbudsdato, med mindre andet er aftalt.

Kreditering/returnering

Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med CHRISTONIK i hvert enkelt tilfælde. Såfremt returnering sker uden forudgående aftale, vil CHRISTONIK tage returgebyr på 10%. Returnering vil kun være mulig for kurante varer i ubeskadiget originale emballage, sammen med opgivet returvarer ordrenummer. Skaffevarer tages retur, såfremt vor leverandør accepterer returnering fra CHRISTONIK. Kreditering sker med fradrag af afholdte omkostninger. Al returnering skal ske franko.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er netto kontant ved modtagelsen, medmindre andet er aftalt. Er andet aftalt, er det opgivet på den enkelte faktura, og skal naturligvis overholdes.
Manglende overholdelse af betalingsbetingelser medfører tilskrivning af renter, der beregnes pr. påbegyndt måned. Beregningen er af den til enhver tid værende forfaldende saldo inkl. renter 1,5 %.

Skriftlige rykkere udsendes 10 dage efter forfald og medfører et rykkergebyr på min. 100 kr. pr. gang.

Levering

Levering er ab lager, hvis andet ikke er aftalt.

Alle opgivne leveringstider er uden forbindende.

Aflæsning af varer sker kun hvis der er personer på stedet til at forestå modtagelsen, hvis ikke andet er aftalt. Er aflæsning aftalt, uden person til at modtage, aflæsses for modtagers risiko.

Ved levering med egne vogne, beregnes et fragtgebyr på min. 100 kr. pr. levering ekskl. moms.

Misligholdelse

Ved misligholdelse bortfalder sælgers forpligtelser ved reklamationsret og mangler.

Ved misligholdes forstås bl.a. "forsinkelse i betaling fra købers side" eller køber ikke er i stand til at betale? Hvilket kaldes anticiperet eller anticiperet misligholdelse.
Kataloger.
CHRISTONIK stiller i nogle tilfælde kataloger til rådighed. Oplysninger i katalogerne er vejledende, og evt. fejl giver ikke mulighed for erstatning eller anden form for kompensation ved levering af varer fra CHRISTONIK. Ligeledes ved monteringsvejledninger også vejledende, og giver ikke mulighed for erstatning.

E-handel

Alle oplysninger i CHRISTONIK e-handel system er vejledende, og kan under ingen omstændigheder give mulighed for erstatning eller anden form for kompensation ved levering af varer fra CHRISTONIK.

Reklamationsret/mangler

CHRISTONIK er alene ansvarlig for mangler, som skyldes fabrikations- eller materialefejl. Ethvert mangelkrav uanset art, skal være gjort gældende indenfor 24 måneder fra leveringstidspunktet. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende overfor CHRISTONIK, er CHRISTONIK efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at foretage omlevering eller afhjælpe manglen, hvorved manglen anses for endelig afhjulpet med den virkning, at køber er fuldt og endeligt fyldestgjort. Køber er forpligtet til for egen regning at fremsende produktet til CHRISTONIK. Eventuelle udgifter i forbindelse med af- og på-montering dækkes ikke af CHRISTONIK.
CHRISTONIKS mangelansvar bortfalder, såfremt der uden CHRISTONIK godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på anden måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående aftale. På alle enheder leveret af CHRISTONIK, er garantien kun gældende, såfremt enheden er vedligeholdt og serviceret ifølge CHRISTONIKs gældende forskrifter.

Erhvervs- og produktansvar

For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter sælger i det omfang, ansvaret kan pålægges denne.
Sælger påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab,
avancestab eller lignende indirekte tab.

- Ishøj 3. maj 2018

GENVEJE

Forside

Om Christonik

Handelsbetingelser

SØGNINGER

Produktkatalog

Køretøjskatalog

EKSTRA

Uddannelse i Air Condition

Fejlfinding på A/C Anlæg